Over mij

Mijn eigen leven kwam totaal op zijn kop te staan toen mijn vrouw Marina op 29-jarige leeftijd geheel onverwachts overleed door zelfdoding. In één klap was ik alles kwijt. Met veel vallen en opstaan heb ik mijn weg door de pijn en het verdriet heen teruggevonden. Ik weet dus persoonlijk maar al te goed hoe het als man is om een heftig verlies te lijden.

Privé en professioneel
Ook professioneel heb ik vaak met verlies te maken gehad. Als dominee van een dorpskerk begeleidde ik mensen die gingen sterven en mensen die in de rouw waren. En als geestelijk verzorger in de gesloten jeugdzorg help ik jongens die naast hun vrijheid veel zijn verloren.

Eenzaam
Rouw (en daarmee bedoel ik alle vormen van verlies) maakt eenzaam. Ik merk dat het makkelijker is om verlies te verdoven, dan om de pijn echt aan te kijken. Ik weet hoe het is om alleen te ploeteren, maar heb ook als cliënt gemerkt hoe het is als je steun krijgt op die eenzame weg door het land van rouw. Zo groeide het verlangen om me te specialiseren in verlies, rouw en herstel bij jongens en mannen. Ook omdat er in dit werk nauwelijks mannelijke therapeuten zijn en ik geloof dat wij mannen elkaar in de zaken van het hart soms beter kunnen begrijpen.

Serieus genomen worden
Het helpt vaak al als je eindelijk eens kwijt kunt wat je zo van slag maakt, zonder dat een vriend die het goed bedoelt je de oplossing aandraagt. Als je serieus genomen wordt in dat doolhof van tegenstrijdige gevoelens en innerlijke twijfels. Ik loop met je mee op het pad van de ziel en help jou om zelf weer je weg te vinden.

Geloof
Als christen snap ik dat verlies ook op je geloofsleven een grote invloed kan hebben, positief of negatief. Ook dat deel van jouw leven speelt mee in jouw proces. Ik kan dat begrijpen en erop aanhaken. Tegelijkertijd is het zeker niet zo dat ik alleen gelovige mensen begeleid. Ik sluit aan bij jouw reis.

Tijd voor actie
Wanneer je ziet dat je het op eigen kracht niet meer redt, bel, app of mail me dan vandaag nog. Het is tijd voor actie. Je bent van harte welkom!